ASP Koşullu Ifadeler (If – Then – Else – End If)

0
489
ASP
ASP (Active Server Pages)

ASP’de de diğer dillerde  olduğu gibi şartlandırma yapabiliriz. Şartlandırmalarımızı if – then – else – end if ile yaparız. If sözlük anlamı olarak eğer, Then sonra, Else eğer değilse,başkaanlamlarına gelir. Bunları(if-then-else-end if) form kontrollerinde, ban kontrollerinde, süre/saat kontrollerinde… kullanabiliriz. Mantığını kuracak olursa eğer gelen değer istediğimiz değere eşitse/büyükse/küçükse bunları yap, eğer değilse şunları yap gibi kullanabiliriz. Örnek olarak 1sayısı, 2 sayısına eşitse ekrana Eşittir eğer eşit değilse Eşit Değildir yazdıralım.

Sayi1 = “1”
Sayi2 = “2”
If Sayi1 = Sayi2 Then
Response.Write "Eşittir"
Else
Response.Write "Eşit Değildir"
End If

Burada 1 ve 2 sayılarını Sayi1 ve Sayi2 olmak üzere iki değişkene bağladık. Burada 1 sayısı 2 sayısına eşit olmadığı için ekrana Eşit Değildiryazdıracaktır.

Bu şart ifadelerini uzatabiliriz, uzatırken Else‘nin sonuna If getiririz(arada boşluk bırakmadan). Eğer arada boşluk bırakırsak o ifade eğer değilseden sonra ayrı bir şart komutu daha açılacaktır. Bu yüzden buna dikkat edilmelidir. Örnek olarak bu sefer yukarıda yaptığımıza ek küçüktür (<) kodu da ekliyelim.

Sayi1 = "1"
Sayi2 = "2"
If Sayi1 = Sayi2 Then
Response.Write "Eşittir"
ElseIf Sayi1 < Sayi2 Then
Response.Write "Küçüktür"
Else
Response.Write "Tanımlanan komutlardan değil"
End If

Burada 1 sayısı 2 sayısından küçük olduğu için ekrana Küçüktür yazacaktır. Eğer küçük veya eşit olmasaydı Tanımlanan komutlardan değil yazacaktır. Bu şekilde bunu uzatabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen adınızı ve soyadınızı yazın.