Dünyanın Oluşumu

1
503
Dünyanın Oluşumu
Dünyanın Oluşumu

Dünyanın oluşumunun, nasıl ve ne kadar zamanda, hangi şartlarda gerçekleştiği ile ilgili konular yüzyıllar boyunca insanoğlunun aklını sürekli meşgul etmiş, 20. yüzyılın başlarına kadar çeşitli imkânsızlıklar nedenleriyle yeterince incelenip araştırılamayan ve cevaplanamayan sorular, 20. yüzyılından başından itibaren teknolojinin gelişmesiyle giderek cevabını bulmaya başlamış, başlangıçta sadece birer tezden ibaret olan oluşum teorileri yerini yavaş yavaş ispatlara bırakmaya başlamıştır.

Dünyanın oluşumu yaklaşık 4,5 milyar yıl önce başlamış olup ve yine yaklaşık 600 milyon yıl önce sona ermiştir. Bu evrede dünya üzerinde alg türü su canlıları yaşamakta idi. Yaşayan canlıların tek hücreli olmasından dolayı İlkel evre adı verilen bu dönemde dünyanın çekirdeğinin oluştuğuna dair ciddi kanıtlar var.

400 milyon yıla yakın bir süre sürdüğü tahmin edilen bu oluşum evresine birinci evre denilmekle beraber, balık benzeri canlıların oluştuğu, bitkilerinin yaşam faaliyetini başladığı bir dönem olup, kömür oluşumları gözlemlenmektedir. Birinci evre 225 milyon yıl kadar sürmüştür. Birinci evreye ait önemli canlılar graptolith ve trilobittir.

Yaklaşık 65 milyon öncesinde tamamlandığı bilinen ikinci evre, 150 milyon yıl civarı sürmüştür. Dönemin en önemli canlıları dinozorlardır. Bu dönemde soğuk ve ekvatoral iklimler oluşmaya başlamıştır.

Üçüncü evre denilen dönem 2 milyon yıl öncesine kadar sürmüş olup yaklaşık 60 milyon yıl sürmüştür. Bu evrede günümüz iklim ve bitki deseni oluşmaya başlamış, karasal bitkiler ve linyit yatakları oluşmuş, memeli organizmalar yaşamsal faaliyetlerine başlamışlar, kıtalar bugünkü hallerini almıştır.

Dördüncü evre, bugün halen devam etmekte olan son evredir. 2 milyon yıl kadar önce başlamış olan bu evre, 4 buzul döneminden oluşmaktadır. Bu evrede insanoğlu yaşamaya başlamıştır. Dönemin en önemli canlılarından biri ise şu an yaşamsal faaliyetleri sonlanmış olan mamutlardır.

1 YORUM

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen adınızı ve soyadınızı yazın.