VB.NET Ekran Görüntüsü Almak ve Kaydetmek

1
535
Visual Studio
Visual Studio

Ekran görüntüsü almak istediğimizde aşağıdaki kodu kullanabiliriz. Bu işlem için System.Drawing.Graphics kütüphanesinden faydalanabiliriz.

Me.Hide()
Threading.Thread.Sleep(1000)
Dim YukseklikGenislik As Size = New Size(My.Computer.Screen.Bounds.Width,
My.Computer.Screen.Bounds.Height)
Dim Goruntu As New Bitmap(My.Computer.Screen.Bounds.Width,
My.Computer.Screen.Bounds.Height)
Dim grafik As System.Drawing.Graphics =
System.Drawing.Graphics.FromImage(Goruntu)
grafik.CopyFromScreen(New Point(0, 0), New Point(0, 0), YukseklikGenislik)
Goruntu.Save("C:\EkranGoruntusu.jpg", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg)
Me.Show()

1 YORUM

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen adınızı ve soyadınızı yazın.