VB.NET Hata Yakalamak

2
608
Visual Studio
Visual Studio

Yazdığımız programının olağan dışı bir durumda hata vererek kullanılamaz veya gerekli işlemi yapamaz hale gelmesini önlemek için hata yakalama kodları kullanırız. Bu kodlar sayesinde kullanıcıya hata ile ilgili bir mesaj kutusu görüntülenir.

Try Catch Finally

Try
'Birinci Blog
Catch Hata As Exception
'İkinci Blog
Finally
'Üçüncü Blog
End Try

Try Catch Finally, toplam 3 blog içermektedir.

Birinci blog kodların doğru çalışma durumunda çalıştırılacak kodları içerir.
İkinci blog kodların tanımlandığı şekilde çalışmaması durumunda çalıştırılacak kodları içerir.
Üçüncü blog ise kodların hatalı veya hatasız olmasına bakmaksızın çalıştıracağı kodları içerir. Yani bu blogu herhangi bir durum etkilemiyor.

Örneğin; 
Bir toplama işleminde sadece sayısal değerler birbiri ile toplanabilir. Kullanıcı sayı yerine harf içerikli bir giriş yaptığında program hata verecektir. Bunu önlemek için şöyle bir yol izleyebiliriz.

Try
'Toplama işlemini sağlayan kodlar
Catch Hata As Exception
MsgBox(Hata.Message)
End Try

MsgBox(Hata.Message) satırı kodların yanlış çalışması durumunda kullanıcıya hata ile ilgili bir mesaj görüntüleyecektir.

Biz bu satırı istediğimiz hale getirmekte serbestiz. İstersek kullanıcıya her zaman sabit bir hata mesajı da görüntüleyebiliriz. Satırı aşağıdaki gibi düzenlememiz yeterli olacaktır.

MsgBox("Beklenmeyen bir hata ile karşılaşıldı.")

On Error Resume Next

Bu kod dizimi, programın herhangi bir hata ile karşılaşması durumunda hiç birşey yapmaz ve programı çalıştırmaya devam eder.

Yazılışı aynı başlıktaki gibidir.

On Error Resume Next

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen adınızı ve soyadınızı yazın.