VB.NET OpenFileDialog Kullanımı

0
704
Visual Studio
Visual Studio

OpenFileDialog‘u kullanarak kullanıcının dialog penceresi üzerinden seçtiği bir dosyanın yolunu elde edebilirsiniz.

Örneğin;
Açılan dialog penceresi üzerinden kullanıcının seçtiği bir dosyanın yolunu almak istiyorsunuz.

Öncelikle bunu yapmak için kullanıcıya dialog pencresini göstermemiz gerekiyor.
Bunun için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

OpenFileDialog1.ShowDialog()
Bu kodun çalıştırılması sonucu kullanıcıya OpenFileDialog penceresi gösterilir.

Bu adımdan sonra kullanıcının seçtiği dosyanın yolunu almamız gerekiyor.
Bu işlem için ise aşağıdaki kod kullanabiliriz.

TextBox1.Text = OpenFileDialog1.FileName
Bu kodun çalıştırılması sonucu TextBox1 adlı metin kutusuna OpenFileDialog ile açılan dosyanın yolu aktarılır.
Bu kodu OpenFileDialog’un File_Ok evetine(olayına) yazmalısınız.

Kullanıcının sadece belli uzantıdaki dosyaları seçebilmesi için Filter söz dizimini kullanabilirsiniz.
OpenFileDialog1.Filter = "Uzantı Adı|*.uzantı"
OpenFileDialog1.Filter = "Word Dökümanları|*.doc"
Bu filtre ile kullanıcı uzantısı .doc olan dosyaları açabilir.
Not: Filter özelliği kod yazılmadan properties penceresinden dahil edilebilir.

1 YORUM

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen adınızı ve soyadınızı yazın.