ASP’de QueryString

0
466
ASP
ASP (Active Server Pages)

ASP ile adresden gelen verileri QueryString ile alırız. Query string sözlük anlamı olarak sorgu dizesi anlamına gelmektedir. Bazı sitelerde görüldüğü gibi query string sayfanın uzantısından sonra soru işareti (?) ile başlar.Ve query string’ adı yazılır daha sonra tanımlanacak veri yazılır. Mesela default.asp?islem=sil burda default.asp sayfasında islem adındaki query string’e sil değeri tanımlanır. Bir sayfaya birden fazla query string’de tanımlanabilir. Tamamıyla size bağlıdır. Fakat ikinci query string soru işareti (?) ile başlamaz! İkinci query string ve işareti (&) ile başlar ve tanımlaması aynıdır. Sadece birinci query string soru işareti (?) ile başlamaktadır. Mesela default.asp?islem=sil&id=1 default.asp dosyasında islem‘e sil verisini ver ve id değerini 1 olarak belirle. Burada silme işlemi için ek sayfa oluşturulmadan default.asp sayfasında silme işlemine yer verilebilir ve silinecek değerler çoklu ise aralarından id değeri 1 olanı sil gibi komut yazılabilir.

Query string değerini ekrana yazdırmak için aşağıdaki kod kullanılabilir.

Response.Write Request.QueryString("islem")

Query string değerine şart koşmak içinse;

If Request.QueryString("islem")="sil" Then

kodu kullanılabilir (if ile şartlandırdığımız için end if  ile sonlandırılmalıdır, aksi halde sayfanız hata vericektir).

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen adınızı ve soyadınızı yazın.