VB.NET ListBoxdaki Aynı Itemleri Silmek

1
584
Visual Studio
Visual Studio

Bir ListBox’ta birbiri ile aynı değeri sahip nesnelerden sadece birisini bırakıp diğerini silmek istediğimizde aşağıdaki kodu kullanabiliriz.

Kodlar;
Dim a, b As Integer
Dim Dizi As New ArrayList
Dim NesneBulundu As Boolean
For a = 0 To ListBox1.Items.Count - 1
NesneBulundu = False
For b = 0 To a - 1
If ListBox1.Items.Item(a) = ListBox1.Items.Item(b) Then
NesneBulundu = True
Exit For
End If
Next b
If Not NesneBulundu Then
Dizi.Add(ListBox1.Items.Item(a))
End If
Next a
ListBox1.Items.Clear()
ListBox1.Items.AddRange(Dizi.ToArray)
Dizi = Nothing

1 YORUM

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen adınızı ve soyadınızı yazın.