VB.NET ListBox’u Not Defteri Olarak Kaydetmek

4
600
Visual Studio
Visual Studio

Bir ListBox’un içinde bulunan nesneleri not defterinin içine kaydetmek istediğimizde aşağıdaki kodu kullanabiliriz.

Kodlar;
Dim Yazdir As New IO.StreamWriter("Dosya Yolu")
Dim i As Integer
For i = 0 To ListBox1.Items.Count - 1
Yazdir.WriteLine(ListBox1.Items.Item(i))
Next
Yazdir.Close()

Örneğin;
Dim Yazdir As New IO.StreamWriter("C:\Bilgi-Sayar.txt")
Dim i As Integer
For i = 0 To ListBox1.Items.Count - 1
Yazdir.WriteLine(ListBox1.Items.Item(i))
Next
Yazdir.Close()

Nasıl Çalışır ?

Bu kod çalıştırıldığında System.IO kütüphanesi üzerinden bir StreamWriter tanımlanır. Tanımlanan bu Stream Writer bit not defteri oluşturup içine veri .WriteLine dizimi ile yazdırma işlemi yapmamızı sağlayacak.
C:\\ dizininde bulunan Bilgi-Sayar.txt dosyasının içine ListBox1’in içindeki nesneler yazdılır.

Not: Örneğin C:\\ dizininde Bilgi-Sayar.txt adlı bir not defteri yoksa bu not defteri oluşturulur varsa üzerine yazılır.

4 YORUMLAR

  1. Kodun ilk satırında geçen;
    Dim Yazdir As New IO.StreamWriter(“C:\Bilgi-Sayar.txt”) bu kısımda gerekli tanımlamayı yapabiliriz.

    Örneğin ilk satırı aşağıdaki gibi düzenlersek
    Dim Yazdir As New IO.StreamWriter(“C:\Tuna.txt”)
    Oluşturulan not defterinin adı Tuna olur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen adınızı ve soyadınızı yazın.