Astrobiyoloji Nedir?

0
608
Astrobiyoloji
Astrobiyoloji

Astrobiyoloji ya da bir diğer adıyla egzobiyoloji disiplinler arası bir bilimdir. Özellikle evrende varoluşu ve evrimi jeo kimyasal ve biokimyasal bir şekilde açıklamayı konu edinmiştir. Evrende biyolojik temelleri ve varoluşu açıklamayı kendine amaç edinmiştir. Dünya dışındaki yaşam ve diğer gezegenler konusu olmuştur. Örneğin marsta yaşam, uzaydaki diğer yaşanabilir ortamlar hakkında çalışmalar yapmak astrososyobiyolojinin görevidir. Astro biyolojinin bu tanımı bizim dünyamızda olduğu gibi diğer dünyalarda da yaşamın, canlıların varlığını kanıtlama çabası içerir ve toplumumuzun büyük bir kısmı bu çabayı gereksiz bulmaktadır ki bu yüzden çok bilinen bir bilim dalı değildir. Çünkü Türk toplumu olarak biz dogmalara bilimden daha çok inanmaktayız ve bu durum ülkemizde bilimin gelişmesindeki en büyük engeldir. Ülkemizde çoğu insan bilim insanları ve bilimle ilgili olan insanları dinsiz olarak nitelemektedirler.

Astrobiyoloji sözcüğü eski Yunancadan gelen ve takımyıldızı anlamına gelen ‘astron’ , yaşam anlamı taşıyan ‘bios’ ve inceleme anlamı taşıyan ‘logia’ sözcüklerinin birleşiminden oluşmuş bir sözcüktür. Aslında astrososyobiyoloji daha yeni ve gelişmekte olan bir bilim dalıdır. Evrenin başka herhangi bir yerinde yaşamın var olup olmadığı irdelenebilir bir nitelik taşıdığından astrobiyoloji bilimin konusu olabilmektedir.

İlk olarak NASA’nın yaptığı uzay araştırmalarında adını duyuran bu bilim o zamanlarda yani 21. yüzyılda daha popüler bir hale gelmiş adeta patlama yaşamıştır. Günümüzde astrobiyolojinin özel bir araştırma alanı da Dünya’ya yakınlığı ve yaşam potansiyeli göstermesinden dolayı Mars’tır. Astrobiyolojinin bir diğer özel araştırma alanı da Jüpiter’in uydularında bulunduğu düşünülen sudur. Fakat ikinci özel araştırma alanı olan Jüpiter NASA’nın proje içinde yaptığı bazı değişiklikler ve finansal yetersizlik yüzünden iptal edilmiştir.

Astrobiyolojinin araştırma amacını anlayabileceğimiz 7 kuram vardır ki bunlarda şunlardır;

1-Evrendeki yaşanabilir ortamları anlamak ve araştırmak
2-Yaşanabilir ortamları güneş sistemindeki geçmişleriyle beraber incelemek
3-Güneş sistemindeki değişimlerin dünyayı ne şekilde etkilediğini incelemek
4-Yaşamın sınırlarını ve evrimsel sürecin işleyişini incelemek
5-Dünyada ve yaşamın var olduğunun düşünüldüğü diğer ortamlarda yaşamın geleceğini şekillendiren durumları anlamak
6-Gezegensel belirtilerden yola çıkarak dünyanın ya da diğer ortamların varoluşlarını açıklamak
7-Dünyadaki ya da diğer yaşanılabilir olarak düşünülen ortamlardaki yaşam işaretlerinin farkına nasıl varılacağını kavramak
Astrobiyolojiye yardımcı 3 dal vardır bunlar sırasıyla astronomi, biyoloji ve astro jeolojidir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen adınızı ve soyadınızı yazın.